Dergi Arşiv Sistemi
;
Patent lisans sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Patent lisans sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Bu çalışmada, patent kavramının hukuki tanımı yapıldıktan sonra 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde patentlenebilirlik şartları ve patent korumasının kapsamı ele alınmıştır. Daha sonra üniversitelerin patent geliştirme sürecine etkisi değerlendirilmiş, Dünyada ve Türkiye’de akademik bilgi üretiminin patent başvuruları yoluyla teknoloji ve sanayiye aktarılmasını teşvik edici ve kolaylaştırıcı yasal düzenlemelerden bahsedilmiştir. Bu noktada, tıbbi cihaz ve aletler sektörüne spesifik olarak değinilmiştir. Son olarak, patent lisans sözleşmelerine yönelik 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda getirilen düzenlemeler, lisans sözleşmelerinde Kanun ile tarafların serbest iradelerine bırakılan özel düzenleme alanları, özellikle lisans bedelinin nispi olarak belirlendiği sözleşmelerde sıkça rastlanan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları irdelenmiştir

Yazarlar:
Tuğba Akdemir KAMALI Levent KAMALI
Tuğba Akdemir Kamalı, Levent Kamalı

Anahtar Kelimeler : patent; yenilik; buluş basamağı; Bayh-Dole yasası; lisans sözleşmesi ; inhisari lisans; inhisari olmayan lisans

Dönem : 2021 | Cilt : 20 | Seri : 1 | Sayfalar : 19-26 | Doi : https://doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2021.03

Okuma : 35 | İndirme : 115 | Yayınlama :