Dergi Arşiv Sistemi
;
Anatomik skapula plakları

Anatomik skapula plakları

Mevcut buluş, tıp alanında, skapula (kürek kemiği) kaynaklı kırıklarda kullanılmak üzere, skapulanın yapısına uyum sağlayacak ve köşe merkezli olacak şekilde, skapulanın anatomik yapısı göz önüne alınarak kenar ve köşelerine göre imalat safhasında şekil verilmiş, sağ ve sol skapula için ayrı ayrı şekillerde üretilen plaklar ile bu plaklarda boyuna açılmış vida deliklerinden oluşan plak yapılanmaları ile ilgilidir. Konuyla ilgili faydalı model dosyası paylaşılmıştır. Yapılan klinik çalışma ile, skapulanın ayrışmış parçalı cisim ve boyun kırıklarının (Ada-Miller Tip 2 ve Tip 4) tespiti için skapulanın kenar anatomik yapısına uygun olarak üretim aşamasında şekillendirilmiş çerçeve plak-vida uygulaması ile yeterli stabilite elde edilerek erken dönemde hareket verilebildiği gösterilmiştir.

Yazarlar:
İrfan ESENKAYA
İrfan Esenkaya

Anahtar Kelimeler : faydalı model; skapula; kırık; tespit; anatomik çerçeve plaklar

Dönem : 2021 | Cilt : 20 | Seri : 1 | Sayfalar : 45–49 | Doi : https://doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2021.07

Okuma : 43 | İndirme : 165 | Yayınlama :